HAKKIMIZDA
Hakkımızda

 Eğitim Sistemimiz

 

"Yaşayarak, deneyerek, eğlenerek" öğrenme metoduyla temeli atılan, yaş seviyeleri doğrultusunda ve çocuğun duygusal, sosyal, fiziksel, bilişsel ve dil gelişimini desteklemek hedefiyle hazırlanan M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programımız, çağdaş ülkelerde etkin olan Montessori, High Scope gibi eğitim modelleriyle sentezlenip Çoklu Zeka kuramından yararlanılarak oluşturulmuştur.

 


Türkçe Dil Etkinlikleri

Dinleme, anlama, kavrama, dili doğru ve güzel kullanarak kendini ifade edebilmeyi geliştirici çalışmalar… 
Oyun
Bireysel ya da organize katılımla gerçekleşen, dikkat yoğunlaştıran, algı, beceri, hız kazandıran kurallı yarışmalar ve oyunlar... Müzik
Çocuk şarkıları söyleme, klasik müzik dinleme, klasik müzik bestecilerini tanıma gibi çalışmaların yanı sıra, çocukların tüm duyularına hitap ederek gereksinimlerini karşılayan ritm, müzik, hareket ve dil öğelerinin desteklendiği temel almaktadır. 

Fen ve Doğa Çalışmaları

Yaşayarak, deneyerek öğrenme ilkesi çerçevesinde yer verdiğimiz bir başka uygulamalı etkinlikte çocukların eğitimin ileri kademelerinde görecekleri Fen Bilgisi dersinin temelini oluşturacak olan deneylerdir. 


Okuma ve Yazmaya Hazırlık

Kademeli olarak, değişik boyutta kağıtlara; Parmak boyası, pastel boya ve keçeli kalem ile evreleri doğrultusunda serbest ve konulu resim çalışmaları… Kalemi doğru tutma ve kullanma, kesik çizgiler üzerinden gitme, dik-sağa-sola ve eğik çizgiler çizme, çizgili defter çalışmaları… Dinlemeye ve anlatmaya yönelik çalışmalar, kelime oyunları, kelimelerle ses oyunları, değişik içerikteki yazılı ya da araştırmaya yönelik aile katılımıyla desteklenecek ev görevleri… Birçok çalışmaya ek olarak yararlanılan, Montessori Eğitim modelinin (renk tabletleri, sayı çubukları v.b.) kavram eğitimi programımızda etkin bir yeri vardır. 

El Becerileri

Bireysel ya da ekip ruhu kazandırma amaçlı proje kapsamlı uygulanan, çocukların küçük kas gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalardır. Mutfak

Mutfak çalışmaları, yaşayarak öğrenme modelinin bir parçasıdır. Yaşadığı çevre, yediğimiz gıdalar, kullanılan malzeme ve mutfak materyalleri açısından çocuklarda farkına vararak etkin bir öğrenme sağlar. 
 

Sinema Keyfi
Çocuklarımızın haftada bir sinama salonumuzda izleyecekleri, titizlikle seçilen çizgi film ve belgeseller, yaş seviyelerine uygunluğu ve içeriğiyle o küçücük dünyalarında hayata dair kocaman bir pencere açacaktır… 

 

 

 

REHBERLİK
Veritabaninda sayfa bulunmuyor.