BEN BÜYÜRKEN...

    

                                                                         

                                                                                                                      EĞİTİMDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ


            Değerli Velilerimiz;

            Erken çocukluk yılları, çocuğun zihinsel, dil-bilişsel, sosyal, bedensel olarak geliştiği en hızlı ve en önemli yıllardır. Bu gelişimin sağlıklı olması için çocuğun yetiştiği ve eğitildiği aile ve okul ortamının çocuk için yararlı, güvenli, ihtiyaçlarına uygun ve bu ihtiyaçları karşılayabilen, insan olmanın değerini yansıtabilen, sosyal etkileşim, oyun ve hareket imkânı sağlayan yerler olması oldukça önemlidir.                                       

            Çocuk gelişiminde temel ortam aile içi ortamdır. Ebeveynler, çocuğun ilk öğretmenleridir. Okul öncesi kurumlarda ise çocuğun en çok vakit geçirdiği kişi öğretmenidir. Öğretmen, çocuğu sınıf ortamında gözlemler, gelişimini takip eder, aileyle ve rehberlik birimiyle gözlemlerini paylaşır. Bu yüzden öğretmen sağlıklı bir eğitim anlayışı için çocuğun varsa özel durumunu veya hastalığını bilmeli; aile bireylerinin birbirleriyle ilişki ve iletişimi, anne–baba tutumları ve disiplin anlayışı hakkında bilgilendirilmelidir. Tüm bunlar gözlemlerken ve gelişimini takip ederken çocuğun daha iyi anlaşılmasına fayda sağlar.

            Ekici’ye göre (2017, s. 169), okul-aile işbirliği, kurumun aileyi yakından tanımasının yanı sıra ailenin de kurum hakkında yakından bilgi edinmesini sağlar. Ailenin okulun işleyişini, okulda uygulanan programı öğrenmek istemeleri en doğal haklarıdır. Aile ne kadar katılımda bulunursa; verilen eğitimin sürekliliği ve verimliliği o kadar artacaktır.

            Cömert ve Güleç’e göre (2017, s. 134), aile katılımının gerçekleşebileceği alanlar, temel olarak 5 kategoride incelenebilir:

·         Öğrenen Olarak Aile: Ailenin, öğretim programlarının hedef ve içeriği, öğrenme süreçleri, okulun işleyişi ve nasıl etkili ebeveynlik yapabilecekleri konusunda bilgi düzeyini geliştirmesi.

·         Öğreten Olarak Aile: Ailenin çocuğun ilk eğitici olmasından hareketle evde öğrenme etkinliklerinde görev ve sorumluluk üstlenme becerilerinin gelişmesi. Örnek olarak evde kitap okuma, oyun oynama, davranışlarla model oluşturma ve kaliteli vakit geçirmeyi verebiliriz.

·         Bilgi Kaynağı Olarak Aile: Okul-aile arasında etkili iletişim ve karşılıklı paylaşımda bulunma.

·         Destekleyici Olarak Aile: Okuldaki gerekli ihtiyaçların karşılanması açısından ailelerin, okul ve sınıf etkinliklerinde görev üstlenmesi (Okul-aile işbirliği, paylaşım, bilgi kaynağı).

·         Danışman ve Karar Verici Olarak Aile: Ailenin, çocuğun gelişimi ile ilgili konularda okul yönetimi, öğretmen ve rehberlik birimiyle görüş alışverişinde bulunması, öneriler sunması, karar verme sürecine katılım sağlaması, önerilere açık ve destek olması  Okul-aile dayanışması ne kadar etkili ve sürekli olursa hem aile hem de kurum bunun faydalarını görmeye başlayacaktır.

 İşbirliğini çocuk ve aile açısından” düşündüğümüzde, çocuğunuz daha mutlu ve huzurlu bir öğrenme ortamı yaşayacak, hayata daha duyarlı hazırlanacaktır. Okul ve aile tarafından çocuğa karşı paralel tutumların sergilenmesi onun için daha sağlıklı bir süreci doğuracaktır. Aile de ne kadar sürece dâhil olur ve bu süreci desteklerse çocuğun gelişimindeki rolünü ve gücünü fark edecektir. Kendine güven duyacak, katkısını azımsamayacak, çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurabilecektir.


OKUL - AİLE İŞBİRLİĞİ İÇİN SİZLER NELER YAPABİLİRSİNİZ?

·         Her çocuk özeldir ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmeniyle ve rehberlik birimiyle paylaşacağınız her bilgi ve gözlem, çocuğunuzun gelişimi için bizleri bir adım daha ileri götürecektir.

·         Çocuğunuzun gelişiminde en temel unsur olduğunuzu ve vereceğiniz desteğin ne kadar önemli olduğunu lütfen kendinize hatırlatınız.

·         Tutum ve davranışlarınızla okula yönelik olumlu algı oluşturmak sadece bu dönemde değil, gelecek akademik başarısını da olumlu yönde etkileyecektir.

·         Çocuğunuzun ihtiyacına yönelik okulda yapılan çalışma ve etkinliklerin verimini ve sürekliliğini arttırmak için ev içi etkinlikleri birlikte yapabilir, üzerine sohbet edebilir, oyunla destekleyebilirsiniz.

·         Unutmayın ki, okul-aile arasındaki işbirliği tutarlılığı da beraberinde getirir. Tutarlılık, çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimi için çok önemlidir ve ona güven verir. Çocuğu tutarlılık ve sevgiyle nasıl disipline edebileceğinizle ilgili kurumla sık sık bağlantı kurabilirsiniz.

·         Lütfen, rehberlik birimi tarafından sizlere verilecek destek ve önerileri göz önünde bulundurunuz ve evde destek programlarını uygulamaya özen gösteriniz.

Gösterilen destek ve paylaşımın bizleri daha iyiye ulaştıracağı inancıyla şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

            Unutmayın: Birlikte daha güçlüyüz.


Bayramlar Anaokulu
Rehberlik Birimi


    
Telefon: 0 216 375 27 27
Faks: 0 216 375 10 01
Doğu Mahallesi Eski Dolayoba Caddesi No: 28
Pendik / İstanbul