Ana Sayfa / Eğitim Programımız

Eğitim Programımız


                                                                         

Yapılan bilimsel araştırmaların neticeleri de göstermektedir ki; 0-6 yaş aralığı insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturmaktadır. Bireyin yaşamında önem arz eden bu süreçte yer alan okulöncesi eğitim; bu yaş grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların gelişimlerini bütünsel anlamda destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri ve istendik özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yetiştiren ve ilköğretime hazırlayarak temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitimdir.

İnsan yaşamında böylesine önemli bir yeri olan bu yılların en iyi biçimde değerlendirilmesi nitelikli bir okulöncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bayramlar Anaokulu olarak sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde işe koşabilen, bilgi çağının gerekliliği olan özelliklerle donanmış ve yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli bireyleri yetiştirmek programlarımızın özünü oluşturmaktadır. Bireysel farklılıkların esas alındığı, öğrenci merkezli, aktif öğrenmeye dayalı, sosyal etkinlik ve sanatsal çalışmalarla desteklenen programımız, çoklu zeka kuramı doğrultusunda oluşturulan etkinliklerle çocuklarımızı sadece bugün için eğitmekten de öte onları geleceğe hazırlamak vizyonuyla geliştirilmiştir. Akademik ve öğretimsel faaliyetlerin dışında İngilizce, bilgisayar, yüzme, karate, drama ve modern&halk dansları dersleri de programımız kapsamında öğrencilerimize sunulmaktadır.

Telefon: 0 216 375 27 27
Faks: 0 216 375 10 01
Doğu Mahallesi Eski Dolayoba Caddesi No: 28
Pendik / İstanbul