Ana Sayfa / Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Okul öncesi dönem insan hayatının  önemli bir dönemidir. İnsan gelişiminin yüzde sekseninin bu yıllarda tamamlanması da okul öncesi eğitiminin öneminin artmasında etkili olmaktadır.

3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve yaratıcılığına yönelik yararları vardır.

Kendine güven duymasını sağlar,

Sabırlı olmayı aşılar,

Kavga kızgınlık gibi dürtülerini ,öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil   ile yok eder,

Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır,

Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir,

Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirir,

Soyut ve somut ilişkisini kurar,

Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir,

Gelecekle ilişki kurar,

Yardımlaşma ve paylaşmayı  öğrenir,


Telefon: 0 216 375 27 27
Faks: 0 216 375 10 01
Doğu Mahallesi Eski Dolayoba Caddesi No: 28
Pendik / İstanbul