Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

Her şey sevgi ve güvenle başlar!” yaşama sağlıklı bir başlangıç ​​için önemsenmek, fark edilmek, değerli olduğunu hissettirmek her bireyi mutlu eder. Çünkü başarıya açılan kapının anahtarı sevgi ve güvendir.

Bayramlar Anaokulu ailesi olarak yaşama sağlıklı bir başlangıç ​​için; kapısından içeri giren aileleri ve çocukları kendi evlerinde hissettirerek güvenli ve sevgi dolu bir ortam oluşturmaktır. “Duyarlı dönem” ya da “kritik dönem” olarak da adlandırılan 3-6 yaş arasında verilen eğitim, çocuğun doğuştan var olan yeteneklerinin ve kişilik yapısının gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar ve beceriler, sosyal iletişim, inanç ve değer yargıları, çocuğun sonraki kişilik yapısını biçimlendirmekte, üretken ve katılımcı olmasını sağlamaktadır. Bireyin hayata bakış açısı ancak yeni bilgileri keşfetmenin yollarını öğrenmesiyle gelişir. Hayata dair temellerin atıldığı Bayramlar Anaokulunda öğrencinin, ilgi alanlarını genişletmek, öğrenme isteğini ve kendini ifade becerilerini arttırmak eğitim felsefemizin temellerini oluşturur.Bizler; Saygın, Alanında Uzman, Çağdaş Eğitim Kadromuzla Güvenli Bir Gelecek, Sağlam Bir Başlangıç İçin Adımımızı Attık.

HEPİMİZİN GELECEĞİ İÇİN, SEVGİ İLE GÖNÜLLERİ EĞİTİYORUZ….

Eğitim Modelimiz

Her şeyin başı güven ve sevgi  diyen anlayışımız  36-72 aylık çocuklar için hazırlanan programda çoklu zeka kuramının savunuları temele alınarak çocuğun bilgiyi kendisinin yapılandırmasını vurgulayan yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarından yararlanılmıştır, mevcut eğitim sistemlerinde sürekli olarak akademik bilgi yüklenmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla MEB Eğitim Programına paralel olarak. insanın birbirini etkileyen ve birbirini tamamlayan bu beş(Bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor, özbakım) boyutunun gelişimini hedefleyen uygulamalardan oluşan Zihinsel Gelişim Eğitim Modeli  programı hazırlanmıştır. Eğitim programları çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmektedir..

Ulusal bayramlarımız ve anma günlerimiz, doğum günü, özel gün ve haftalar çocuklarımızın da aktif katılımıyla kutlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra sinema günleri, bahçe partileri, eğitici-öğretici gezi faaliyetleri düzenlenmektedir.

Uygulama ve Projeler

a.Zekâ, Yetenek ve İlgi Alanı Eğitimi(Zeka Oyunları)

b.Özgün ve Yeni Fikirler Oluşturma Becerisi( Scamper Tekniği)

c.Dikkati Becerisini Arttırma Çalışmaları

d.Mucitlik ve Proje Yapabilme Becerileri

Tarihçe

1999 yılında Bayramlar Koleji bünyesinde anasınıfıyla eğitime başlayan kurumumuz, 2006 senesinde okulöncesi adına ilgili tüm detaylar düşünülerek bu amaçla inşa edilen mevcut binasına taşınmıştır. Okulumuz, Pendik’in ilk okulöncesi kurumlarından biri olmanın gururu ile senelerdir yetiştirdiği çağdaş, demokratik, sağlam karakterli, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen genç nesillerle daha güzel yarınlara ulaşma gayretini aynı başarı ve azimle devam ettirmektedir.

Vizyonumuz

Öğrencilerini özgüven sahibi, kendi kararlarını alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çağdaş, araştıran, evrensel kardeşlik ruhu içerisinde paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilen bireyler olarak yetiştiren, bölgesel anlamda tanınan ve eğitimde otorite kabul edilen bir kurum olmak.

Misyonumuz

Değişimin baş döndürücü bir şekilde yaşandığı çağımızda eğitimdeki yeniliklere liderlik ederek, ulusal kimliğine sahip çıkmakla birlikte evrensel değerleri özümsemiş, problemlerle baş edebilen, özgüven sahibi, öğrenmeyi öğrenen, bilimsel düşünebilen, yaşama ve insanlığa sevgi besleyen, kendi sorumluluğunu taşıyabilen ve kendiyle barışık, mutlu bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Telefon: 0 216 375 27 27
Faks: 0 216 375 10 01
Doğu Mahallesi Eski Dolayoba Caddesi No: 28
Pendik / İstanbul